Arbejde

Flere arbejdspladser

Det er vigtigt at være i tæt dialog med danske virksomheder og institutioner. Her er jeg på besøg på et lille mejeri

En stærk erhvervspolitik er forudsætningen for at skabe og fastholde arbejdspladser. God velfærd til alle kræver en visionær erhvervspolitik.

Trine Bramsen

 

Gode rammevilkår for erhvervslivet er og bliver en forudsætning for, at de vil bo i Danmark. Et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv er og bliver en forudsætning for arbejdspladser. Og begge dele er afgørende, hvis vi vil være et velfærdssamfund i fremtiden med råd til lige muligheder for alle.

 

En stærk erhvervspolitik betyder samtidig krav til danske virksomheder. Krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår til medarbejderne. Krav om social ansvarlighed. Krav om skatteindbetaling. Og en klar forventning om, at samfundets spilleregler overholdes.

 

Et godt samarbejde på tværs af lønarbejdere, arbejdsgivere og politikere har altid været en grundpille i den socialdemokratiske tankegang. Hvis ikke vi har et stærkt erhvervsliv, går det ganske enkelt ud over lønmodtagerne og vores velfærdssamfund. Derfor skal vi arbejde for at bevare en balanceret og tidssvarende erhvervspolitik.